Governance

In een beheerste bedrijfsvoering is het van belang dat de bestuurlijke inrichting op orde is. De structuren, regels, procedures en processen dienen helder zijn. Dit zorgt voor efficiëntie en consistentie in de bedrijfsvoering.

Thema’s

De volgende thema’s van belang:

 • Discipline: Commitment van het senior management om zich te houden aan gedrag dat binnen de organisatie wordt erkend en wordt gezien als correct. Dit omvat het bewustzijn van en het commitment van een bedrijf aan de onderliggende principes van goed bestuur, met name op het niveau van het senior management. Alle betrokken partijen geven commitment af aan procedures, processen en gezagsstructuren die door de organisatie zijn vastgesteld.
 • Transparantie: Transparantie is het gemak waarmee een buitenstaander in staat is om een zinvolle analyse te maken van de acties van een bedrijf, de fundamenten en de aspecten die relevant zijn voor dat bedrijf. Dit is een maatstaf voor hoe goed het management is in het op een open, nauwkeurige en tijdige manier beschikbaar stellen van de benodigde informatie – niet alleen de controlegegevens, maar ook algemene rapporten en persberichten. Het geeft weer of beleggers een getrouw beeld krijgen van wat er binnen het bedrijf gebeurt. Alle geïmplementeerde acties en input voor besluitvorming zullen beschikbaar zijn voor inspectie door geautoriseerde partijen.
 • Onafhankelijkheid: Onafhankelijkheid is de mate waarin mechanismen zijn ingesteld om mogelijke belangenconflicten te minimaliseren of te vermijden. Deze mechanismen variëren van de samenstelling van het bestuur tot benoemingen tot commissies van het bestuur en externe partijen, zoals de accountants. De genomen beslissingen en vastgestelde interne processen moeten objectief zijn en mogen geen ongepaste invloeden toestaan. Alle gebruikte processen, besluitvorming en mechanismen worden dusdanig ingericht ter voorkoming of minimalisering van potentiële belangenconflicten.
 • Accountability: Individuen of gremia binnen in een bedrijf, die beslissingen nemen en acties ondernemen over specifieke kwesties, moeten verantwoordelijkheid nemen voor hun beslissingen en acties. Effectieve mechanismes zijn nodig om deze verantwoording af te kunnen leggen. Deze bieden beleggers de middelen om de acties van de Raad van Bestuur en commissies te bevragen en te beoordelen.
 • Responsibility: In relatie tot het management heeft verantwoordelijkheid betrekking op gedrag dat corrigerende maatregelen mogelijk maakt en wanbeheer bestraft. Een verantwoordelijk management zou, indien nodig, alles in het werk stellen om het bedrijf op het juiste spoor te zetten. Hoewel de Raad van Bestuur verantwoording verschuldigd is aan het bedrijf, moet het responsief en met verantwoordelijkheid handelen jegens alle stakeholders van het bedrijf. 
 • Fairness: De systemen die binnen het bedrijf bestaan, moeten in evenwicht zijn door rekening te houden met alle stakeholders en de toekomst van het bedrijf. Alle genomen beslissingen, gebruikte processen en hun implementatie mogen geen oneerlijk voordeel opleveren voor een bepaalde partij.
 • Social responsibility: Een goed geleid bedrijf is zich bewust van en reageert op sociale kwesties, waarbij ethische normen hoge prioriteit krijgen. Een goede werknemer wordt in toenemende mate gezien als iemand die niet-discriminerend, niet-uitbuitend en verantwoordelijk is met betrekking tot milieu- en mensenrechtenkwesties. Door rekening te houden met dergelijke factoren zal een bedrijf waarschijnlijk indirecte economische voordelen ervaren, zoals verbeterde productiviteit en bedrijfsreputatie.

Onze ervaren consultants kunnen u onder meer helpen met: 

 • Definiëren van heldere rollen en verantwoordelijkheden in beleid
 • Opzetten van een compliance afdeling
 • Inrichten van specialistische afdelingen (bijvoorbeeld Crypto desk)
 • Beoordelen van een Compliance afdeling (Compliance Maturity Assessment)

How we work

Onze Compliance Champs krijgen energie van het aanpakken van complexe compliance uitdagingen waarmee onze klanten – banken, verzekeraars, vermogensbeheerders en cryptodienstverleners – worden geconfronteerd en dragen zo bij aan het versterken van de integriteit van het financiële systeem. Wij zijn van mening dat maximale resultaten voor onze klanten worden bereikt wanneer er gedeelde waarde is voor onze klanten, business partners en Compliance Champs.

Daarom hebben we aandacht voor de mens achter de collega, onze klant en business partner. We creëren een veilige en inspirerende omgeving waarin onze ambitieuze en leergierige Champs zich continu kunnen ontwikkelen, hun potentieel en ambities kunnen waarmaken en plezier hebben in hun werk. We begrijpen dat compliance niet alleen gaat over het voldoen aan wet- en regelgeving, maar dat het ook (commerciële) kansen biedt voor onze klanten.

Door voortdurend te investeren in persoonlijke klantrelaties krijgen we beter inzicht in wat onze klanten daadwerkelijk nodig hebben. Met onze no-nonsense mentaliteit, transparante manier van communiceren en het streven om onszelf overbodig te maken, zetten we altijd een flinke stap extra. Hiermee creëren we optimale resultaten die uiteindelijk leiden tot tevreden klanten, business partners en Champs – die met veel plezier samenwerken, tegen een eerlijke en goede prijs.

Andere diensten

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op!