Systematische Integriteitsrisico Analyse (SIRA) 

Als financiële instelling dient u jaarlijks een SIRA uit te voeren. Dit is niet alleen een wettelijke verplichting, maar tevens een middel om de integriteitwetgeving risicogebaseerd na te leven. Het is niet duidelijk waarop de risicobeheersing is gericht als een instelling onvoldoende kennis heeft van de mogelijke integriteitrisico’s, dan wel ongegronde aannames op dat gebied maakt. De SIRA speelt een centrale rol bij de inrichting van een integere bedrijfsvoering.

Over SIRA

Het is van belang dat uw organisatie een datagedreven inzicht vormt in de aard en omvang van integriteitsrisico’s. De SIRA rapportage dient uiteindelijk bruikbaar te zijn als sturingsinstrument voor het senior management. Dit betekent dat de beschikbare middelen kunnen worden gealloceerd aan de beheersing van de belangrijkste risico’s, maar dat men minder beheersmaatregelen nodig heeft bij minder hoge risico’s (“Meer waar het moet, minder waar het kan”). Mits goed ingezet, vormt de SIRA een effectief strategisch instrument en fungeert het als een kompas voor uw integriteitsrisicomanagement.

De SIRA is voor instelling vaak een tijdrovend proces. Onze ervaren consultants hebben ruime ervaring in het uitvoeren van SIRA’s bij een verscheidenheid aan instellingen. Wij kunnen u helpen bij het herijken van uw SIRA methodiek, het trainen van uw organisatie in het uitvoeren van een SIRA, het faciliteren van de SIRA en opstellen van een gedegen rapport dat voldoet aan de vereisten van de toezichthouder. Met onze gestandaardiseerde aanpak inclusief templates zorgen wij ervoor dat uw SIRA zo effectief en efficiënt mogelijk wordt uitgevoerd, waarbij de uitkomsten bankbreed worden gedragen door de belangrijkste stakeholders. Daarbij streven wij er naar om ons zelf misbaar te maken. Dit betekent dat wij  de SIRA op toereikende wijze overdragen zodat uw organisatie er vervolgens zelfstandig mee aan de slag kan. 

  • Een helder SIRA rapport dat kan worden ingezet als strategisch sturingsinstrument voor het senior management
  • Een gestandaardiseerde en efficiënte SIRA methodiek inclusief templates waardoor uw medewerkers zich zoveel mogelijk kunnen bezighouden met de inhoud
  • SIRA welke voldoet aan markstandaarden en de vereisten van de toezichthouder
  • Uw organisatie getraind in het uitvoeren van een SIRA 
  • Een datagedreven aanpak
  • Fijnmazig gedefinieerde risico scenario’s in lijn met de typen activiteiten
  • Een gedragen en uniform risicobeeld
  • Automatisering van onderdelen van uw SIRA door middelen van Robotics Process Automation (RPA)

How we work

Onze Compliance Champs krijgen energie van het aanpakken van complexe compliance uitdagingen waarmee onze klanten – banken, verzekeraars, vermogensbeheerders en cryptodienstverleners – worden geconfronteerd en dragen zo bij aan het versterken van de integriteit van het financiële systeem. Wij zijn van mening dat maximale resultaten voor onze klanten worden bereikt wanneer er gedeelde waarde is voor onze klanten, business partners en Compliance Champs.

Daarom hebben we aandacht voor de mens achter de collega, onze klant en business partner. We creëren een veilige en inspirerende omgeving waarin onze ambitieuze en leergierige Champs zich continu kunnen ontwikkelen, hun potentieel en ambities kunnen waarmaken en plezier hebben in hun werk. We begrijpen dat compliance niet alleen gaat over het voldoen aan wet- en regelgeving, maar dat het ook (commerciële) kansen biedt voor onze klanten.

Door voortdurend te investeren in persoonlijke klantrelaties krijgen we beter inzicht in wat onze klanten daadwerkelijk nodig hebben. Met onze no-nonsense mentaliteit, transparante manier van communiceren en het streven om onszelf overbodig te maken, zetten we altijd een flinke stap extra. Hiermee creëren we optimale resultaten die uiteindelijk leiden tot tevreden klanten, business partners en Champs – die met veel plezier samenwerken, tegen een eerlijke en goede prijs.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op!