FEC Risk Appetite

Iedere financiële instelling dient een integere en beheerste bedrijfsvoering te waarborgen. Dit vereist dat uw instelling maatregelen treft om te voorkomen dat zij of haar medewerkers betrokken raken bij witwassen, terrorismefinanciering, corruptie, belangenverstrengeling en/of andere handelingen die maatschappelijk onbetamelijk zijn waardoor het vertrouwen in uw instelling of financiële markten kan worden geschaad. Een beheerste bedrijfsvoering betekent dat uw bedrijfsvoering is afgestemd op de aard, omvang, complexiteit en risico’s van de activiteiten van uw instelling. 

Integrity Risk Appetite

Het is van belang dat uw instelling bepaalt wat uw organisatie bereid is te accepteren qua integriteitsrisico. Hierbij maakt u weloverwogen keuzes ten aanzien van welke risico’s u acceptabel vindt nadat eventuele beheersmaatregelen zijn toegepast, maar ook welke risico’s u überhaupt niet zou willen lopen. Deze keuzes worden vastgelegd in de Financial Economic Crime (FEC) Risk Appetite Statement. 

Weloverwogen keuzes leiden tot een reductie van kosten en complexiteit van de klantenportefeuille. Tevens leidt dit tot het vergroten van alignment binnen uw organisatie (van strategisch tot operationeel niveau) doordat het ‘speelveld’ voor de organisatie helder is.

Onze ervaren Consultants kunnen u ondersteunen bij het opstellen van een FEC Risk Appetite Statement en het implementeren van deze FEC Risk Appetite in de organisatie. Met onze gestandaardiseerde methodiek zorgen we voor een heldere aanpak die we gedegen overdragen aan uw organisatie zodat uw organisatie deze vervolgens zelfstandig kan uitvoeren.

  • Heldere en datagedreven keuzes ten aanzien van wat uw organisatie bereid is te accepteren qua FEC risico
  • Betrokkenheid van alle relevante disciplines uit uw organisatie
  • Een gestandaardiseerde methodiek voor het opstellen van een FEC Risk Appetite Statement inclusief templates en rollen en verantwoordelijkheden
  • Integratie met SIRA
  • Operationele inbedding van de FEC Risk Appetite
  • Reductie van kosten en verminderde complexiteit in uw klantenportefeuille

How we work

Onze Compliance Champs krijgen energie van het aanpakken van complexe compliance uitdagingen waarmee onze klanten – banken, verzekeraars, vermogensbeheerders en cryptodienstverleners – worden geconfronteerd en dragen zo bij aan het versterken van de integriteit van het financiële systeem. Wij zijn van mening dat maximale resultaten voor onze klanten worden bereikt wanneer er gedeelde waarde is voor onze klanten, business partners en Compliance Champs. Daarom hebben we aandacht voor de mens achter de collega, onze klant en business partner. We creëren een veilige en inspirerende omgeving waarin onze ambitieuze en leergierige Champs zich continu kunnen ontwikkelen, hun potentieel en ambities kunnen waarmaken en plezier hebben in hun werk. We begrijpen dat compliance niet alleen gaat over het voldoen aan wet- en regelgeving, maar dat het ook (commerciële) kansen biedt voor onze klanten. Door voortdurend te investeren in persoonlijke klantrelaties krijgen we beter inzicht in wat onze klanten daadwerkelijk nodig hebben. Met onze no-nonsense mentaliteit, transparante manier van communiceren en het streven om onszelf overbodig te maken, zetten we altijd een flinke stap extra. Hiermee creëren we optimale resultaten die uiteindelijk leiden tot tevreden klanten, business partners en Champs – die met veel plezier samenwerken, tegen een eerlijke en goede prijs.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op!