Compliance monitoring­onderzoeken

Naleving van wet- en regelgeving en intern beleid kan worden aangetoond aan de hand van compliance monitoringsonderzoeken. Hierbij kan worden vastgesteld in hoeverre de organisatie effectief opereert. Eventuele kwetsbaarheden en issues in de beheersing kunnen worden geïdentificeerd. Hierbij is het van belang om het Compliance Monitoringsplan af te stemmen op de belangrijkste risico’s en prioriteiten van de organisatie. 

How we can help

Onze ervaren consultants kunnen u helpen met de volgende activiteiten:

  • Opstellen van een compliance monitoringsplan
  • Uitvoeren van compliance monitoringsonderzoeken

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op!