Beleid en procedures

Uw organisatie dient te voldoen aan internationaal en nationaal geldende integriteitswetgeving, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) en de Sanctiewet 1977 (Sw). Om aantoonbaar en op adequate wijze deze externe vereisten te kunnen naleven, is het van belang dat uw organisatie helder beleid opstelt waarin wordt aangegeven hoe de risicobeheersing is ingericht. Dit bevat onder meer de normen, procedures en een heldere beschrijving van de rollen en verantwoordelijkheden. 

Over Beleid en procedures

Uw organisatie dient te voldoen aan internationaal en nationaal geldende integriteitswetgeving, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) en de Sanctiewet 1977 (Sw). Om aantoonbaar en op adequate wijze deze externe vereisten te kunnen naleven, is het van belang dat uw organisatie helder beleid opstelt waarin wordt aangegeven hoe de risicobeheersing is ingericht. Dit bevat onder meer de normen, procedures en een heldere beschrijving van de rollen en verantwoordelijkheden. 

Hierbij is het van belang dat uw organisatie expliciet maakt welke keuzes er zijn gemaakt in lijn met de Financial Economic Crime (FEC) Risk Appetite van de organisatie. Daarnaast is het van belang om uw beleid actueel te houden. Wet- en regelgeving en uw organisatie zijn immers continu in beweging. 

Onze ervaren consultants kunnen u helpen met:

  • Opstellen van nieuw FEC beleid, guidance documenten en werkinstructies. 
  • Actualiseren van uw FEC beleid, guidance documenten en werkinstructies. 
  • Beoordelen in hoeverre uw huidige beleid voldoet aan de vereisten door het uitvoeren van gap assessments. 
  • Implementeren van beleid binnen uw organisatie.
  • Beoordelen of beleid efficiënter kan worden opgesteld (bijvoorbeeld door het samenvoegen van beleidsdocumenten, guidance documenten en/of werkinstructies).

How we work

Onze Compliance Champs krijgen energie van het aanpakken van complexe compliance uitdagingen waarmee onze klanten – banken, verzekeraars, vermogensbeheerders en cryptodienstverleners – worden geconfronteerd en dragen zo bij aan het versterken van de integriteit van het financiële systeem. Wij zijn van mening dat maximale resultaten voor onze klanten worden bereikt wanneer er gedeelde waarde is voor onze klanten, business partners en Compliance Champs.

Daarom hebben we aandacht voor de mens achter de collega, onze klant en business partner. We creëren een veilige en inspirerende omgeving waarin onze ambitieuze en leergierige Champs zich continu kunnen ontwikkelen, hun potentieel en ambities kunnen waarmaken en plezier hebben in hun werk. We begrijpen dat compliance niet alleen gaat over het voldoen aan wet- en regelgeving, maar dat het ook (commerciële) kansen biedt voor onze klanten.

Door voortdurend te investeren in persoonlijke klantrelaties krijgen we beter inzicht in wat onze klanten daadwerkelijk nodig hebben. Met onze no-nonsense mentaliteit, transparante manier van communiceren en het streven om onszelf overbodig te maken, zetten we altijd een flinke stap extra. Hiermee creëren we optimale resultaten die uiteindelijk leiden tot tevreden klanten, business partners en Champs – die met veel plezier samenwerken, tegen een eerlijke en goede prijs.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op!