Paulien Kraaijeveld

Regulatory Compliance Consultant

Paulien is een Certified Compliance Professional (CCP) met 5 jaar ervaring als compliance officer in de wereld van de crypto. Na het afronden van haar studie Rechtsgeleerdheid is zij als Legal & Compliance Officer aan de slag gegaan bij LiteBit. Hier heeft zij kennis gemaakt met de regelgeving waar cryptobedrijven aan moeten voldoen.

De afgelopen jaren heeft Paulien zich verdiept in de ontwikkeling van de wetgeving met betrekking tot crypto, de juridische beoordeling van cryptocurrencies, de uitvoering van tweedelijnscontroles en het aanvragen van registraties in verschillende Europese landen. Hierbij heeft ze uitgebreid ervaring op kunnen doen in het opstellen, actualiseren en herzien van beleid, procedures en contracten. Tijdens het voorbereiden, indienen en onderhouden van registraties (met betrekking tot AMLD5 en de beperkt netwerk uitzondering) was zij betrokken bij de selectie en het onderhoud van relaties met advocatenkantoren, het onderzoeken van lokale regelgeving, het contacteren van toezichthouders, het adviseren van management en het opstellen van de benodigde documentatie.

Met een nauwkeurige blik, een goede dosis doorzettingsvermogen en een no-nonsense mentaliteit gaat zij een uitdaging niet uit de weg en hoopt Paulien haar steentje bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van Compliance Champs. Daarbij zal haar focus liggen op de aankomende wet- en regelgeving voor cryptobedrijven binnen Europa.

Ready to go beyond compliance? Get in touch with our consultants.