AMLD5 versus MiCAR

Date: 10 april 2024

Met de MiCAR in zicht zullen veel partijen die betrokken zijn bij crypto-activa, waaronder crypto-activadienstverleners (CASPs), deze nieuwe regelgeving moeten implementeren. Diensten zoals het plaatsen van crypto-activa en het verstrekken van advies over crypto-activa moeten voldoen aan een uitgebreide reeks vereisten, terwijl deze diensten nog niet gereguleerd waren onder de AMLD5.

Onder de AMLD5 vallen CASPs in Nederland die diensten verlenen voor de uitwisseling tussen virtuele valuta en fiat-valuta’s en het aanbieden van bewaardiensten voor portemonnees binnen de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), inclusief de implementatie van de AMLD5.

In dit artikel willen we kijken naar enkele van de belangrijkste verschillen tussen het huidige regime van de AMLD5 en het nieuwe regime van de MiCAR:

  • MiCAR vereist een vergunning, die veel meer inspanning vereist om te verkrijgen dan een registratie, vanwege het uitgebreidere scala aan vereisten in de regelgeving. AMLD5 vereist alleen een registratie.
  • Waar de AMLD zich richt op AML-CFT-kwesties en -risico’s, heeft de MiCAR dit scope verbreed en omvat regels over bijvoorbeeld marktmanipulatie en stelt prudentiële eisen voor CASPs.
  • MiCAR is een Verordening in plaats van een Richtlijn (AMLD5). Een Verordening is direct van toepassing in lidstaten na de inwerkingtreding ervan (een ander voorbeeld is de GDPR). Een Richtlijn moet eerst worden omgezet in de nationale wetgeving van een lidstaat. Net zoals de AMLD5 is omgezet in de Wwft.
  • De bevoegde autoriteit voor de meeste dienstverleners onder de MiCAR, inclusief de crypto-activadiensten die momenteel een registratie vereisen, zal de AFM zijn in plaats van de DNB waar ze momenteel geregistreerd zijn. De DNB wordt echter wel de bevoegde autoriteit voor uitgevers van ART’s en EMT’s.
  • MiCAR introduceert mogelijkheden tot paspoorting, terwijl registratie alleen serviceproviders toestaat om diensten aan te bieden en te vermarkten in één land. Als gevolg hiervan moest een CASP (Crypto-Asset Service Provider) onder het oude regime zich registreren in meerdere landen om daar diensten aan te bieden en te vermarkten.
  • Ten slotte vallen veel meer diensten onder de MiCAR. De registratie richt zich alleen op dienstverleners die diensten aanbieden voor de uitwisseling tussen virtuele valuta en fiat-valuta’s en het verstrekken van bewaardiensten voor portemonnees. De MiCAR richt zich op veel meer crypto-activadiensten (de volledige lijst van CASP-diensten is te vinden in artikel 3 (1) onder 16 van de MiCAR).

Het MiCAR-regime leidt tot verdere regulering op de cryptomarkt, waarbij meer cryptopartijen verplicht zijn om een vergunning te verkrijgen en te behouden. Het is een understatement om te zeggen dat uitdagende tijden voor ons liggen.