NVB Stelt Standaarden voor Cryptodienstverleners vast

Date: 20 november 2023

De NVB heeft nieuwe standaarden vastgesteld voor cryptodienstverleners, hier leest u de belangrijkste punten.

Nieuwe ontwikkelingen in de samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de cryptosector! De NVB heeft standaarden vastgesteld voor de implementatie van Client Due Diligence (CDD) binnen de cryptodienstverlenerssector. Deze gezamenlijke inspanning heeft tot doel het huidige wetgevende kader efficiënter en omvangrijker te maken.

????Belangrijke Documentatie voor Risicobeoordeling

Bij het aangaan van een relatie tussen een bank en een cryptodienstverlener is gedetailleerde documentatie cruciaal voor een adequate risicobeoordeling. Dit omvat onder andere:
• Governance- en organisatiestructuur met UBO’s, beleid, procedures, en compliance- en auditfuncties.
• DNB-registratie.
• Onafhankelijk auditverslag voor Wwft-verplichtingen.
• Geografische locatie van activiteiten en klanten.
• Informatie over de klantportefeuille.
• Verwacht transactiegedrag.
• Overweging van de Stichting Derdengelden als integraal onderdeel van de beoordeling.

???? Criteria voor Klantonderzoek in Cryptodienstverleners

Verschillende factoren, zowel risicoverhogend als -verlagend, moeten worden overwogen binnen het volledige kader van de klant. Klanten dragen bij door relevante informatie en documenten te verstrekken. Enkele voorbeelden van criteria voor klantonderzoek zijn:
• Inzicht in het bedrijfsmodel, aard van transacties en actieve jurisdicties.
• Beoordeling van technische capaciteiten, transactiemonitoring en blockchain-volgvermogen.
• Evaluatie van compliance- en auditfuncties, inclusief AML/CFT-beleid.
• Controle van wettelijke status in operationele jurisdicties.
• Beoordeling van ervaring en reputatie van UBO’s en leidinggevend personeel, inclusief professionele achtergronden.

????️Wat vinden wij?

Wij, als Compliance Champs, beschouwen het recent uitgebrachte document van de NVB als een positieve ontwikkeling. Wij juichen de ontwikkeling van verdere richtlijnen toe; het betekent een vooruitgang voor banken om hun risk appetite te definiëren en de inclusie van cryptodienstverleners te waarborgen. Wij hopen dan ook dat het voor cryptodienstverleners dankzij deze standaarden makkelijker wordt om een rekening te openen bij de bank.
Niettemin erkennen wij dat aanvullende expertise vereist is om de kwaliteit van deze richtlijnen te verhogen. De Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland (VBNL) hebben aangegeven dat de normen van de NVB slechts beperkt hun inbreng weerspiegelen en dat het cruciaal is om een breder scala aan standpunten te betrekken bij het opstellen van dergelijke normen.
Wat betreft het standpunt over crypto-regulering, vinden wij het ook relevant dat de NVB overweegt om particuliere klanten die crypto bezitten in overweging te nemen. Het lijkt ons een waardevol idee om de richtlijnen uit te breiden naar deze specifieke groep gebruikers.